Privacyverklaring

INLEIDING

Skinestethiek.be is een website geregistreerd op naam van en uitgebaat door:

Katrien Sterckx
handel drijvend onder de handelsnaam “Skin Esthetiek”
Molenweg 37 – BE-3080 Tervuren (Duisburg)
02 688 41 00
Ondernemingsnummer (KBO): 0727.335.791
Btw-nummer: BE 0727335791

(“wij”, “we”, “onze”, “ons”, “Skin Esthetiek”)

Wij zijn informatief actief op www.skinesthetiek.be (de “website”). In hoofdstuk II van deze Privacy Policy vindt u bijzondere bepalingen voor wat betreft onze website.  

Daarnaast baten wij een aparte webshop uit die bereikbaar is via

https://skinesthetiek.be/shop/ (de “webshop”). In hoofdstuk III van deze Privacy Policy vindt u bijzondere bepalingen voor wat betreft onze webshop.

In deze Privacy Policy betekenen de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons, de website of de webshop gegevens verstrekt. 

Via de website en de webshop verzamelt Skin Esthetiek persoonsgegevens zoals hierna bepaald. 

Skin Esthetiek hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn website en zijn webshop, en respecteert de privacywetgeving, met inbegrip van (1) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel AVG), en (2) de  Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

DE WEBSITE

Algemeen

Onze technische partner voor de website is Multimedium BVBA (Minderhoutsestraat 1, BE-2320 Hoogstraten; ondernemingsnumer (KBO): 0869.479.888)), die de website host en de gegevens verwerkt die wij via de website ontvangen en verzamelen.

De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens.

Als u onze 3-maandelijkse nieuwsbrief via Bluebarn wenst te ontvangen, dan bieden wij de mogelijkheid om u daarvoor te registeren met uw emailadres en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres en telefoonnummer).

De informatie via de website en onze nieuwbrieven wordt verzameld met oog op:

  • het correct kunnen afhandelen in communicatie met uw afspraken en boekingen.
  • het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.
  • marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen…).

DATAREGISTER CONTACTFORMULIER VAN DE WEBSITE

Welke gegevens worden verzameld/verwerkt? Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ingegeven vraag / opmerking.

Waarom? Ter opvolging van de vraag of opmerking gegeven door de klant. Direct marketing.

Hoe worden ze verkregen? Door ingave in het contactformulier.

Rechtsgrond(en)? Artikel 6.1. (a) (toestemming) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) AVG (toestemming), heeft de betrokkene steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Waar worden de gegevens bewaard? Deze gegevens worden per e-mail bezorgd aan Katrien Sterckx. In de databank van de website wordt een historiek bijgehouden van alle verzonden e-mail communicatie ter referentie, ingeval er door een technisch defect bijvoorbeeld geen e-mails verzonden kunnen worden. Zodanig gaan er geen contactnames verloren.

Hoelang worden ze bewaard? Zolang de website online staat. De gegevens worden niet automatisch verwijderd.

Wie heeft toegang tot de gegevens? Katrien Sterckx via de mailbox, Multimedium BVBA als technische partner via de databank, in geval van problemen.

DATAREGISTER NIEUWSBRIEVEN VIA BLUEBARN

Welke gegevens worden verzameld/verwerkt? Naam, voornaam, e-mailadres.

Waarom? Als de klant kiest om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief via het contactformulier, worden bovenstaande gegevens doorgestuurd naar BlueBarn. Zodanig kan Katrien Sterckx (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven versturen via het BlueBarn platform.

Hoe worden ze verkregen? Door ingave in het contactformulier.

Rechtsgrond(en)? Artikel 6.1. (a) (toestemming) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) AVG (toestemming), heeft de betrokkene steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Waar worden de gegevens bewaard? In de databank van BlueBarn.

Hoelang worden ze bewaard? Zolang de BlueBarn account van Skin Esthetiek bestaat. De gegevens worden niet automatisch verwijderd.

Wie heeft toegang tot de gegevens? Katrien Sterckx via de BlueBarn applicatie, Multimedium BVBA als technische partner via de databank, in geval van problemen.

COOKIES DIE GEBRUIKT WORDEN DOOR DE WEBSITE

De website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

De website maakt gebruik van dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen. Al deze informatie is voltrekt anoniem en is op geen enkele manier aan uw persoon gekoppeld.

UW PERSOONSGEGEVENS

Skin Esthetiek verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met privacywetgeving. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch verhuurd, noch verkocht aan derden, noch uitgewisseld, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot Katrien Sterckx, Skin Esthetiek, Schonenboomstraat 25, 3080 Tervuren, België of via info@skinesthetiek.be.

Onverminderd toepasselijke wettelijke uitzonderingen, heeft u te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. U kan zich hiervoor wenden tot info@skinesthetiek.be.

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – zie ook deze link).

Door de website en/of de webshop te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruiksvoorwaarden. Skin Esthetiek behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u terug op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.